Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Voorbeeld 1

Bij een groeipercentage of afnamepercentage per tijdseenheid hoort een groeifactor:

Bij een groeipercentage van `12` per uur hoort een groeifactor van `1,12` per uur.

Bij een afnamepercentage van `12` per jaar hoort een groeifactor van `0,88` per jaar.

Bij een groeifactor van `1,08` per week hoort een groeipercentage van `8` per week.

Bij een groeifactor van `0,92` per dag hoort een afnamepercentage van `8` per dag.

Opgave 3

Geef de groeifactor van de volgende groei- of afnamepercentages.

a

`10` % toename

b

`100` % toename

c

`0,2` % toename

d

`100` % afname

e

`0,1` % afname

f

`40` % afname

Opgave 4

Neem de tabel over en vul in.

procentuele toename per jaar `13` `text(-)6` `0,3` ` ` ` ` ` ` ` `
groeifactor per jaar ` ` ` ` ` ` `1,15` `0,98` `3,95` `0,01`
verder | terug