Exponentiële verbanden > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Inleiding

Groeiverschijnselen komen veel voor, denk aan het toenemen van geld dat je op de bank zet, het toenemen van de kosten als je meer km in de taxi zit, het groeien van de bevolking, enzovoorts. Soms is er sprake van toename met een vaste hoeveelheid per tijdseenheid, soms is er sprake van toename die afhankelijk is van de hoeveelheid zelf: hoe groter de hoeveelheid, hoe groter ook de toename per tijdseenheid. Bij exponentiële groei is de toename een vast percentage van de totale hoeveelheid.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met exponentiële groei en afname, bijpassende formules opstellen;

  • groeifactoren omrekenen naar grotere tijdseenheden.

Voorkennis:

  • werken met formules voor exponentiële groei en afname;

  • werken met de begrippen macht, grondtal, exponent en groeifactor;

  • werken met functies en grafieken.

verder | terug