Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

b

c

Een week.

Opgave 1
a

Niet waar, de exponenten moeten worden opgeteld.

b

Waar, de exponenten zijn opgeteld .

c

Niet waar, je mag machten met ongelijke grondtallen niet optellen.

d

Waar, je moet de exponenten vermenigvuldigen en .

Opgave 2
a

b

c

d

Opgave 3
a

b

c

d

Opgave 4
a

dus %.

b

, dus ongeveer %.

c

dus %.

d

, dus ongeveer %.

De groeifactor is en het groeipercentage is ongeveer %.

Opgave 5
a

, de groeifactor is dus .

b

c

d

, dat is ongeveer % per vijf jaar.

e

Pas op voor afrondingsverschillen.

  • ;

  • ;

  • ;

Opgave 6
a

b

c

Opgave 7
a

b

Zie de tabel.

0 1 2 3 4 5
1 2 4 8 16 32
c

d

Na jaar.

Opgave 8
a

b

c

Opgave 9
a

Groeifactor: .

Formule: .

b

GR: Y1=150*0.87^X en Y2=75. Met de grafische rekenmachine vind je uur.

c

, dus een afnamepercentage van ongeveer .

Opgave 10
a

b

Opgave 11

Opgave 12Getallenpuzzel
Getallenpuzzel

Bekijk de laatste cijfers van de eerste machten van .

Je zult er regelmaat in aantreffen.

Dan ontdek je dat de laatste cijfers van hetzelfde zijn als die van en het antwoord op de vraag 3125 is.

Opgave 13

Opgave 14
a

b

Zie de tabel.

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8
huur 950,00 988,00 1027,52 1068,62 1111,37 1155,82 1202,05 1250,14 1300,14
c

d

e

% toename

f

Na jaar.

Opgave 15
a

b

Na jaar.

c

ongeveer %.

d

Met . Je vindt ongeveer vlinders.

e

Ongeveer %.

verder | terug