Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Toepassen

Opgave 12Getallenpuzzel
Getallenpuzzel

Wat zijn de laatste vier cijfers van ?

verder | terug