Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Verwerken

Opgave 7

In een ondiep meer van km2 begint riet te groeien. Op 1 januari 2005 is de oppervlakte van het met riet begroeide deel km2. Vanaf dat moment wordt de oppervlakte van het met riet begroeide deel gemeten. In 2010 constateert men dat de oppervlakte van het met riet begroeide deel elk jaar twee keer zo groot is geworden. Ga ervan uit dat het riet zich in hetzelfde tempo blijft uitbreiden.

a

Hoeveel is de groeifactor per jaar?

b

Maak een tabel voor de met riet bedekte oppervlakte voor de eerste vijf jaar.

c

Hoe groot is de groeifactor per tien jaar?

d

Na hoeveel jaar is het hele meer begroeid met riet?

Opgave 8

Schrijf als één macht.

a

b

c

Opgave 9

De concentratie van een bepaalde vervuilende stof in het water neemt langzaam af met een vast percentage van per uur. Op is de concentratie mg per liter.

a

Hoeveel bedraagt de groeifactor per uur? Stel een formule op voor de concentratie als functie van de tijd in uren.

b

Na hoeveel uur is de concentratie gehalveerd?

c

Met hoeveel procent neemt de concentratie per dag af?

Opgave 10

Bereken.

a

b

Opgave 11

Bereken.

verder | terug