Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Voorbeeld 3

Bereken.

> antwoord

Reken zonder grafische rekenmachine.

Reken met de rekenregels en met machten van .

Ga maar na: , en

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 3. Gebruik de rekenregels voor machten om de uitdrukkingen als één macht te schrijven.

a

b

c

verder | terug