Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Verkennen

Opgave V1

Stel dat de hoeveelheid bacteriën in een petrischaaltje groeit volgens de formule , met de tijd in uren.

a

Op heb je bacteriën. Hoeveel heb je er nog weer vier uur later?

b

De groeifactor per uur is . Hoeveel is de groeifactor per dag?

c

Welke tijd hoort bij de groeifactor ?

verder | terug