Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Testen

Opgave 13

Schrijf als één macht: .

Opgave 14

Iemand betaalt een huur van € 950,00 (per maand). Er wordt een jaarlijkse huurverhoging verwacht van %.

a

Stel een formule op waarmee je voor volgende jaren de huur per maand kunt berekenen.

b

Maak een tabel waarmee je kunt uitzoeken hoe lang het duurt tot de huur meer dan € 1300,00 per maand is geworden.

c

Hoe groot is de groeifactor van de maandelijkse huur per jaar?

d

Bereken met behulp van de groeifactor per jaar de groeifactor per jaar.

e

Bereken het groeipercentage per jaar.

f

Na hoeveel jaar is de huur per maand voor het eerst meer dan verdubbeld?

Opgave 15

Een bepaalde soort vlinders wordt in een natuurgebied zijn voortbestaan bedreigd. In 2007 werden er nog exemplaren van geteld. In de volgende jaren blijkt dat de aantallen elk jaar met % afnemen.

a

Stel een formule op voor het aantal vlinders van die soort , waarin de tijd in jaren na 2007 is.

b

Na hoeveel jaar is de het aantal vlinders minder dan geworden?

c

Bereken het groeipercentage per vijf jaar.

d

Met welk getal moet je het aantal vlinders na vijf jaar vermenigvuldigen om het aantal na tien jaar te krijgen? Bereken het aantal vlinders na tien jaar.

e

Bereken het groeipercentage per tien jaar.

verder | terug