Exponentiële verbanden > Rekenen met machten
123456Rekenen met machten

Theorie

Bij exponentiële groei werk je met machten: vermenigvuldig je keer hetzelfde getal , dan schrijf je dat als . Dit is een macht, de groeifactor heet het grondtal, heet de exponent, waarbij (voorlopig) een positief geheel getal is.

Voor is de afspraak:

In het algemeen gelden voor een willekeurig grondtal en willekeurige positieve gehele en de volgende rekenregels:

verder | terug