Exponentiële verbanden > Reële exponenten
123456Reële exponenten

Theorie

Bij exponentiële groei moet je per tijdseenheid steeds met hetzelfde getal vermenigvuldigen. Dit getal heet de groeifactor die bij die tijdseenheid hoort. Altijd is .

De algemene formule voor exponentiële groei is:
Hierin is de hoeveelheid en de tijd.

In feite mag alle reële waarden aannemen, ook breuken en/of negatieve getallen. En daarom zijn bij exponentiële groei de grafieken vloeiende kromme lijnen.

Ook kun je nu de groeifactor per tijdseenheid omrekenen naar de groeifactor per (bijvoorbeeld) een halve tijdseenheid of een kwart tijdseenheid.

  • De groeifactor per tijdseenheid is:

  • De groeifactor per tijdseenheid is:

verder | terug