Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Voorbeeld 3

Een exponentiële functie heeft de vorm . De grafiek gaat door de punten en .
Stel een bijpassende formule op. Rond en af op twee decimalen.

> antwoord

Bepaal eerst de groeifactor . Ga je van naar , dan gaat van naar en neemt dus met toe.
Daarbij wordt dan vermenigvuldigd met .
Voor het grondtal geldt daarom:

Voor punt geldt: als
Dus moet en dus:

De bijpassende formule is dus:

Opgave 5

In Voorbeeld 3 wordt uitgelegd hoe je de formule opstelt van een exponentieel verband als twee punten van de grafiek zijn gegeven. Stel de formule op van het exponentiële verband waarvan de grafiek gaat door en .

a

De beginwaarde kun je direct zien. Hoe groot is de beginwaarde?

b

Hoe groot is de groeifactor van het verband? Rond af op drie decimalen.

c

Schrijf de formule voor het exponentiële verband op.

Opgave 6

Van een exponentiële functie is gegeven dat als . Verder hoort bij een -waarde van . Stel de bijpassende formule op. Rond af op drie decimalen en op gehelen.

verder | terug