Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Bij bacteriegroei in een petrischaaltje kan het verloop van de hoeveelheid bacteriën worden gegeven door de formule met in uren. Bekijk de grafiek van .

a

Welke snijpunten met de assen heeft deze grafiek?

b

Zijn er extremen? Zijn er asymptoten?

c

Welke karakteristieken hebben formules van de vorm ?

verder | terug