Exponentiële verbanden > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Testen

Opgave 14

Een bepaalde hoeveelheid groeit vanaf volgens .

a

Hoe zie je aan de formule dat er echt van toename sprake is?

b

Vanaf welke waarde van (in drie decimalen nauwkeurig) is de hoeveelheid % groter geworden dan op ?

c

Neem aan dat ook voor deze hoeveelheid met % per tijdseenheid groeide. Voor welke waarden van is de hoeveelheid kleiner dan ?

Opgave 15

Iemand betaalt op 1-1-2010 een huur van € 850,00 per maand. Jaarlijks wordt in januari zijn huur met % verhoogd.

a

Stel een formule op voor de huur per maand afhankelijk van de tijd in jaren na 2010.

b

Vanaf welke datum is de huur hoger dan € 1000,00 per maand?

Opgave 16

De grafiek van een exponentiële functie gaat door de punten en . Stel een bijpassende formule op.

verder | terug