Exponentiële verbanden > Logaritmische schalen
123456Logaritmische schalen

Inleiding

Exponentiële groei is vaak ook nogal een explosieve groei. Je hebt al snel te maken met veel grotere getallen dan waarmee je begon, of (bij een groeifactor tussen en ) met heel kleine positieve getallen. Dat is lastig bij het maken van grafieken waaruit je met enige nauwkeurigheid wilt kunnen aflezen. Het lukt bijna niet om in één grafiek zowel de (kleine) beginwaarden als de (hele grote) waarden na verloop van tijd te laten zien.
Er is echter speciaal grafiekenpapier bedacht om dit probleem op te lossen. Het is zo gemaakt, dat de grafiek van een exponentiële formule er op dit papier als een rechte lijn uitziet.

Je leert in dit onderwerp:

  • met logaritmische schalen te werken;

  • logaritmisch grafiekenpapier te gebruiken;

  • het voorschrift van exponentiële formules op te stellen vanaf enkellogaritmisch papier.

Voorkennis:

  • werken met exponentiële formules;

  • werken met logaritmen.

verder | terug