Allerlei verbanden > Werken met variabelen
12345Werken met variabelen

Voorbeeld 2

Bij de verkoop van een bepaald artikel gelden de formules en , waarin de totale maandelijkse opbrengst bij de verkoop van dat artikel is. is de prijs (euro) en is de verkochte hoeveelheid per maand.

 • Combineer deze twee formules tot een formule voor afhankelijk van .

 • Voor de maandelijkse winst geldt:
  zijn de totale maandelijkse kosten voor dit artikel.
  Stel een formule op voor .

 • Bij welke verkoopcijfers wordt winst gemaakt?

> antwoord
 • Voer in: .
  Venster bijvoorbeeld: en .
  nulpunten bij of .
  Dus voor van tot en met wordt winst gemaakt.

Opgave 9

Bij de verkoop van een bepaald artikel gelden de formules en , waarin de totale maandelijkse opbrengst bij de verkoop van dat artikel is. is de prijs (euro) en is de verkochte hoeveelheid per maand.

a

Combineer deze twee formules tot een formule voor afhankelijk van .

b

Voor de maandelijkse winst geldt:
zijn de totale maandelijkse kosten voor dit artikel.
Stel een formule op voor .

c

Bij welke verkoopcijfers wordt winst gemaakt?

Opgave 10

Een fabriek produceert steps. Het bedrijf heeft als enige producent een monopoliepositie. Het aantal verkochte producten , in duizendtallen, hangt uitsluitend af van de prijs (euro):
De bedrijfswiskundige heeft een model opgesteld voor de kosten van de productie van deze steps:
Hierin is gegeven in duizenden euro.

a

Toon aan dat geldt: .

b

De prijs is minimaal euro.
Welke waarden kan aannemen?

c

Voor de totale opbrengst (euro) geldt de formule:
Stel een formule op voor de opbrengst uitgedrukt in .

d

Voor de totale winst (euro) geldt de formule:
Stel een formule op voor de winst uitgedrukt in .

e

Bepaal de prijs van één step bij maximale winst.

f

is het aantal verkochte producten in duizendtallen. Geef een formule voor de gemiddelde totale kosten per 1000 steps. Bepaal bij welk aantal verkochte producten de minimaal is.

verder | terug