Allerlei verbanden > Werken met variabelen
12345Werken met variabelen

Uitleg

Een fabrikant brengt een nieuw product op de markt. De hoeveelheid die hij verkoopt, hangt af van de prijs (euro). Er geldt:
Voor de opbrengst (euro) van de verkoop van dit product geldt:

Dit zijn twee formules waarin drie verschillende variabelen voorkomen.

De fabrikant wil weten bij welke hoeveelheid hij een zo groot mogelijke opbrengst heeft. Om dit uit te zoeken moet er een formule gemaakt worden waarbij de opbrengst wordt uitgedrukt in .

Druk eerst uit in :

beide zijden
beide zijden
beide zijden

Vervang in de opbrengstformule de door de uitdrukking en herleid:

Dit is een formule met twee variabelen van de vorm
Je kunt hierbij een grafiek plotten met de grafische rekenmachine.
Voer in:

Zorg ervoor dat de grafiek goed in beeld is. Bedenk dat de hoeveelheid verkochte producten een positief getal moet zijn. Bekijk met de tabel op de grafische rekenmachine wat er met gebeurt als oploopt.

Als de grafiek goed in beeld is, kan het maximum bepaald worden. Bekijk indien nodig in het Practicum hoe dat moet. Het maximum is . Bij een verkoop van stuks per dag is de opbrengst van de fabrikant maximaal.

Opgave 1

Gebruik de gegevens uit Uitleg 1.

a

Welke formule in de uitleg heeft meer dan twee variabelen?

b

Waarom moet er een formule gemaakt worden waarin wordt uitgedrukt in ?

c

Waarom wordt daarna eerst uitgedrukt in ?

d

Hoe ontstaat vervolgens de formule ?

e

Hoe worden de vensterinstellingen van de grafische rekenmachine bepaald voor het plotten van de grafiek bij deze formule?

f

Hoeveel bedraagt de maximale opbrengst per dag?

Opgave 2

Er kan ook een formule gemaakt worden waarin is uitgedrukt in . De formule hoeft dan niet te worden herleid.

a

Welke formule voor uitgedrukt in ontstaat dan?

b

Bij de formule van a moet een grafiek geplot worden. Beredeneer de juiste vensterinstellingen voor de horizontale as.

c

De instellingen van de verticale as kun je met de tabel op je grafische rekenmachine bepalen.
Plot de grafiek bij het verband tussen en .

d

Voor welke prijzen is de opbrengst per dag meer dan € 1000,00?

Opgave 3

Een fabrikant wil een nieuw product op de markt brengen. Hij is de enige aanbieder van dit product en weet dat de hoeveelheid die hij dagelijks kan verkopen daarom alleen zal afhangen van de prijs (euro) die hij ervoor vraagt.
Er geldt:
Voor de opbrengst (euro) van de verkoop van dit product geldt:

a

Herleid de formule naar de vorm

b

Stel een formule op waarin is uitgedrukt in

Naast inkomsten (de opbrengst) zijn er ook kosten. Voor de productie van dit product is de fabrikant aan grondstoffen per stuk € 0,50 kwijt. Ook heeft hij er een machine voor aan moeten schaffen. Deze kost per dag € 1000,00.

c

Stel een formule op voor de totale kosten per dag afhankelijk van de productie van stuks.

De winst wordt berekend door van de opbrengst de kosten af te halen:

d

Stel een formule op waarin is uitgedrukt in en herleid.

e

Bereken bij welke hoeveelheid de winst maximaal is.

verder | terug