Allerlei verbanden > Werken met variabelen
12345Werken met variabelen

Verkennen

Opgave V1

Een fabrikant wil een nieuw product op de markt brengen. Hij is de enige aanbieder van dit product en hij weet daarom dat de hoeveelheid () die hij dagelijks kan verkopen alleen zal afhangen van de prijs ( in euro) die hij ervoor vraagt. Er geldt . Voor de opbrengst van de verkoop van dit product geldt .

a

Met hoeveel variabelen heb je hier te maken?

b

Maak een formule voor de opbrengst uitgedrukt in .

c

Bereken bij welke hoeveelheid hij een zo groot mogelijke opbrengst heeft.

verder | terug