Allerlei verbanden > Werken met variabelen
12345Werken met variabelen

Testen

Opgave 19

Een ondernemer maakt een bepaald product waarop hij het monopolie heeft. Voor zijn productiekosten (in honderden euro) geldt de formule waarin de geproduceerde hoeveelheid in honderden kilogram is.

De hoeveelheid product die hij aanbiedt aan zijn afnemers heeft invloed op de prijs. Er geldt: waarin de prijs in honderden euro is. Ga er van uit dat deze ondernemer zijn totale productie ook verkoopt.

a

De winst kan worden uitgedrukt in . Geef de bijbehorende formule.

b

Maak de grafiek van de functie op je grafische rekenmachine en bereken bij welke verkochte hoeveelheid zijn winst zo groot mogelijk is.

Opgave 20

Gegeven zijn de formules en .

Combineer de formules, en stel formules op in de vorm en .
Welke getallen zijn , , , en ?

verder | terug