Allerlei verbanden > Werken met variabelen
12345Werken met variabelen

Theorie

Soms heb je te maken met een of meer formules met meerdere variabelen. Alleen bij formules met twee variabelen van de vorm (met op de puntjes een uitdrukking waarin alleen de variabele voorkomt) kun je een grafiek maken in een -assenstelsel.

Van een formule met meer dan twee variabelen kun je grafieken bekijken door:

  • meerdere formules te combineren tot één formule waarbij is uitgedrukt in . Daarbij moet je meestal een uitdrukking invullen in een formule en soms nog eerst een formule herleiden.

  • een grafiekenbundel te maken door voor één of meer variabelen een vast aantal waarden te kiezen.

verder | terug