Verbanden > Gebieden en ongelijkheden
12345Gebieden en ongelijkheden

Inleiding

jeneverbes

Je maakt een heg van thuja's en jeneverbessen. Thuja's kosten € 15,75 per stuk, jeneverbessen kost € 27,50 per stuk, want je wilt al meteen flinke struiken hebben. Je wilt maximaal `50` struiken planten en niet meer dan € 1000,00 uitgeven.
Zo'n probleem kun je beschrijven met behulp van ongelijkheden als je bijvoorbeeld het aantal thuja's `x` en het aantal jeneverbessen `y` noemt.

Je leert in dit onderwerp:

  • lineaire ongelijkheden zoals `px + qy le r` oplossen (dus het bijpassende gebied tekenen);

  • gebieden ingesloten door lineaire ongelijkheden interpreteren;

  • gebieden binnen een grafiekenbundel interpreteren.

Voorkennis:

  • formules herleiden naar een vorm waarin `y` is uitgedrukt in `x` ;

  • getallen en uitdrukkingen in formules invullen;

  • bij een formule met drie of meer variabelen een grafiekenbundel tekenen.

verder | terug