Allerlei verbanden > Gebieden en ongelijkheden
12345Gebieden en ongelijkheden

Uitleg

Het subsidiebedrag (euro) dat een sportclub jaarlijks ontvangt, hangt af van het aantal senioren en het aantal junioren . Er geldt:
Je kunt een grafiekenbundel bij deze formule maken.
Al jarenlang ontvangt men een subsidie tussen de € 1500,00 en de € 1800,00. In de grafiekenbundel kun je het bijbehorende gebied aanduiden.

Kleur het gebied waarvoor geldt: ligt tussen de en .
staat al in de grafiekenbundel.
levert de formule:

Teken de lijn die voldoet aan de formule in de grafiekenbundel erbij en kleur het gebied tussen en .

Opgave 3

Gebruik de gegevens uit Uitleg 2.

a

Wat is de betekenis van het gekleurde gebied in de grafiekenbundel?

b

Het aantal senioren blijft al jaren constant, met tachtig personen. Geef deze situatie in de figuur aan door een lijn te trekken.

c

Geef de snijpunten van de lijn uit b met de grafieken die horen bij en . Wat is de betekenis van deze snijpunten?

d

Stel dat het subsidiebedrag al jaren tussen € 2000,00 en € 2500,00 schommelt, welk gebied hoort daar dan bij?

e

Stel dat het subsidiebedrag al jaren tussen € 2000,00 en € 2500,00 schommelt, en dat het aantal senioren al jaren constant rond de zit. Tussen welke aantallen heeft het aantal junioren dan gevarieerd? Hoe is dat af te lezen uit de grafiekenbundel?

Opgave 4

Het subsidiebedrag dat een sportclub jaarlijks ontvangt, hangt af van het aantal senioren en het aantal junioren . Er geldt: .

a

Maak de bijbehorende grafiekenbundel met , , en .

b

Al jarenlang ontvangt men een subsidie tussen de € 2500,00 en de € 2800,00. Geef in de grafiek het bijbehorende gebied aan.

c

Het aantal senioren blijft ook al jaren constant, ongeveer tachtig personen. Tussen welke aantallen heeft het aantal junioren dan gevarieerd? Geef dit in de figuur aan.

verder | terug