Allerlei verbanden > Omgekeerd evenredig
12345Omgekeerd evenredig

Voorbeeld 1

Als een rechthoekig tafelblad een oppervlakte van m2 heeft, kunnen lengte en breedte variëren.

 • Stel een passende formule op met en in centimeter.

 • Laat zien dat en omgekeerd evenredig zijn.

 • Welke breedte heeft een rechthoekige tafel met een oppervlakte van m2 en een lengte van minimaal cm? Stel hierbij een ongelijkheid op en los deze algebraïsch op.

> antwoord
 • m2 cm2.
  Voor deze rechthoek geldt: oppervlakte .
  Dus: .

 • Als verdubbelt, halveert , bijvoorbeeld:
  cm geeft cm;
  cm geeft cm.
  Dit geldt ook voor andere waarden, dus en zijn inderdaad omgekeerd evenredig.

 • Uit volgt .

  Voer in: en .

  Venster bijvoorbeeld: en .
  Lees uit de grafieken de juiste oplossing af:
  De tafel wordt cm breed of minder.

Opgave 4

Bas wil een rechthoekige tafel met een oppervlakte van m2 en een lengte van minimaal cm. Welke breedte hoort hierbij? Stel een ongelijkheid op en los deze algebraïsch op.

Opgave 5

Lengte en breedte van een rechthoek met een oppervlakte van m2 zijn omgekeerd evenredig.

a

Welke drie formules passen bij het verband tussen en als beide in centimeter zijn?

b

Plot de grafiek met uitgedrukt in .

c

Laat met behulp van de formule uit b zien dat wordt gehalveerd als wordt verdubbeld. Vervang daarvoor in .

d

Als tien keer zo groot wordt, hoeveel keer zo groot wordt dan?

e

Als met wordt vermenigvuldigd, hoeveel keer zo groot wordt dan?

verder | terug