Allerlei verbanden > Omgekeerd evenredig
12345Omgekeerd evenredig

Voorbeeld 2

Voor een vakantiebaantje krijg je een vast bedrag per uur. Als je  uur op een dag werkt, verdien je € 38,00.

 • Waarom is het salaris dat je dan verdient recht evenredig met het aantal uur dat je hebt gewerkt?

 • Stel een formule op waarmee het salaris (euro) berekend kan worden als het aantal gewerkte uren bekend is en plot de grafiek.

 • Je wilt minimaal € 200,00 verdienen aan dit baantje. Hoeveel uur moet je daarvoor werken?

> antwoord
 • Omdat je een vast bedrag per uur krijgt en verder niets.

 • De formule is: .

  Voer in: .
  Venster bijvoorbeeld: en .
  De grafiek is een rechte lijn met richtingscoëfficiënt en hij gaat door de oorsprong.

  Als twee keer zo groot wordt, dan wordt twee keer zo groot.

 • Je moet nu oplossen.

  Uit volgt .

  Je moet dus minimaal uur werken.

Opgave 6

Gegeven is de formule:

a

Plot de grafiek die hoort bij deze formule.

b

Welke eigenschappen heeft de grafiek?

c

Vul in: als vijf keer zo groot, dan wordt ... keer zo groot.

d

Wat voor soort verband beschrijft de formule?

e

Los de ongelijkheid exact op.

Opgave 7

Stel een formule op voor iedere situatie.

a

Het jaarinkomen van een sportclub als ieder lid een jaarlijkse contributie van € 65,00 betaalt.

b

De kosten voor de flessen cola die ik koop als iedere fles € 1,10 kost.

c

Voor een toets kun je punten halen en je cijfer kun je berekenen door een kwart te nemen van het behaalde aantal punten .

d

Je totale opbrengst bij een sponsorloop als ieder rondje € 2,50 oplevert.

verder | terug