Allerlei verbanden > Omgekeerd evenredig
12345Omgekeerd evenredig

Voorbeeld 3

Voor het laten drukken van folders moet een vast bedrag van € 10,00 plus € 0,04 per folder betaald worden. De kosten per folder zijn daarom hoog als er maar weinig afgedrukt moeten worden. Stel een formule op voor de kosten per folder en bereken met behulp daarvan bij welk aantal folders de drukkosten niet hoger zijn dat € 0,05.

> antwoord

Voor de totale kosten (in euro) geldt: . Hierin is het aantal folders.

Voor de totale kosten per folder (in euro) geldt: .

oplossen geeft .

Dus vanaf folders zijn de drukkosten per folder lager dan € 0,05.

Opgave 8

Voor het laten drukken van luxe folders moet een vast bedrag van € 25,00 en daar bovenop € 0,12 per folder betaald worden. De totale kosten per folder zijn hoog als er maar weinig afgedrukt moeten worden. De totale kosten per folder (in euro) hangen af van het aantal folders dat gedrukt moet worden.

a

Stel een formule op voor de totale kosten per folder .

b

Waarom is niet omgekeerd evenredig met ?

c

Teken de grafiek met uitgedrukt in op de grafische rekenmachine.

d

Bereken met behulp van de formule bij welk aantal folders de drukkosten niet hoger zijn dan € 0,15 per folder.

Opgave 9

Los de vergelijkingen algebraïsch op:

a

b

verder | terug