Allerlei verbanden > Omgekeerd evenredig
12345Omgekeerd evenredig

Testen

Opgave 17

Dat wijnglazen groter zijn dan portglazen is niet toevallig. Voor de inhoud (in ml) van een glas en het alcoholpercentage van de drank die erin hoort geldt namelijk ongeveer deze formule: .

a

Leid uit het bovenstaande af of wijn een hoger of lager alcoholpercentage heeft dan port.

b

Gewoon bier heeft een alcoholpercentage van ongeveer %. Bereken de inhoud van een bierglas.

c

Een jeneverglas heeft een inhoud van ml. Hoe groot is het alcoholpercentage van jenever?

d

Geef een formule voor als functie van .

e

Alcoholarm bier heeft een alcoholpercentage van %. Is de formule nog bruikbaar voor alcoholarm bier?

Opgave 18

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

verder | terug