Allerlei verbanden > Groei en verval
12345Groei en verval

Inleiding

Vooral in ontwikkelingsgebieden is vaak sprake van een sterke groei van de bevolking. Het maakt daarbij nogal veel verschil of er jaarlijks een bepaalde (ongeveer) vaste hoeveelheid bij komt, of dat er jaarlijks een (ongeveer) vast percentage van de hoeveelheid van het jaar ervoor bijkomt. In dit tweede geval groeit de totale hoeveelheid steeds sterker, de groei is exponentieel. Maar niet altijd is dit verschil in het begin goed te zien...

Je leert in dit onderwerp:

  • lineaire met exponentiële verbanden vergelijken in de context van groei dan wel verval, ook halvering en verdubbeling;

  • formules maken bij lineaire en exponentiële verbanden, ook interpoleren en extrapoleren;

  • lineaire en exponentiële vergelijkingen en ongelijkheden in context.

Voorkennis:

  • werken met lineaire en exponentiële verbanden, de bijbehorende formules opstellen, grafieken maken, etc.;

  • vergelijkingen en ongelijkheden oplossen, zowel met de GR als (waar dat kan) met de hand.

verder | terug