Allerlei verbanden > Groei en verval
12345Groei en verval

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een tabel met de aantallen inwoners van China, India en de USA, afgerond op miljoenen inwoners.

jaartal 1960 1970 1980 1990 2000 2010
China 667 818 981 1135 1263 1338
India 450 555 699 869 1042 1206
USA 181 205 227 250 282 309

De figuur laat dit ook nog eens zien.

a

In welke van deze drie landen is de bevolking het minst gestegen?

b

Ga voor de USA uit van lineaire groei en stel een formule op voor het aantal mensen in miljoenen afhankelijk van de tijd in jaren na 1960.

c

In India lijkt de groei (zeker vlak na 1960) steeds sterker te worden. Ga voor dit land uit van exponentiële groei en stel een formule op voor het aantal mensen in miljoenen afhankelijk van de tijd in jaren na 1960.

d

China heeft jarenlang een één kind politiek gevoerd. Wat wordt hiermee bedoeld en waar zie je dit aan?

d

Ga voor China uit van lineaire groei en voor India van exponentiële groei. Bepaal daarmee het jaar waarin India voor het eerst meer inwoners zal hebben dan China.

verder | terug