Allerlei verbanden > Groei en verval
12345Groei en verval

Theorie

Als er een lineair verband tussen en is, heeft de bijbehorende formule de vorm , hierin is:

  • de richtingscoëfficiënt, dus de toe- of afname van als met stappen van toeneemt;

  • de beginwaarde, de uitkomst bij .

Als er een exponentieel verband tussen en is, heeft de bijbehorende formule de vorm , hierin is:

  • de beginwaarde, de uitkomst bij .

  • de groeifactor per tijdseenheid, dus het getal waarmee wordt vermenigvuldigd als met stappen van toeneemt.

    Als bijvoorbeeld de groeifactor per jaar is, is de groeifactor per jaar .

Het groeipercentage geeft aan met hoeveel procent een hoeveelheid per tijdseenheid toe- of afneemt.

Bij exponentiële verbanden spelen de verdubbelingstijd en de halveringstijd soms een belangrijke rol. Dat is achtereenvolgens de tijd die het kost om de beginwaarde te verdubbelen (als ) of te halveren (als ). Die kun je met de grafische rekenmachine bepalen.

verder | terug