Allerlei verbanden > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Omdat je de opbrengst krijgt door de verkochte hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid product.

b

c

.

de

Voer in:
Venster bijvoorbeeld: en
Maximum bij en .
De maximale winst is € 28012,50.

Opgave 2
a

kcal.

b

Je krijgt en dus .

geeft .
geeft .
geeft .

Voer in: , , en .
Venster bijvoorbeeld: en .

c

Voer in: en
Het gebied tussen de lijnen , , , en is het gevraagde gebied.

d

, , , en .

e

Los op: en .

geeft en dus uur. Dat is uur en minuut.

geeft en dus uur. Dat is uur en minuten.

Dus tussen uur en en uur en minuten.

Opgave 3
a

geeft en dus .

b

geeft en dus .

Opgave 4
a

Een omgekeerd evenredig verband.

b

met in km/h en in uur.

c

minuten is uur, dus en .

km/h.

d

e

minuten is uur.

geeft en , zodat km/h.

Dit kan ook met de GR.

Opgave 5
a

De Regenboog:
De Margriet:
Met het aantal leerlingen en de tijd in jaar na 2002.

b

in 2025.
De Regenboog:
De Margriet:

De scholen hoeven dus niet te fuseren.

c

De Regenboog: geeft jaar.
De Margriet: geeft met de GR jaar.

Opgave 6Literblik
Literblik
a

De stelt de oppervlakte van de bodem en de deksel voor.

b

dus .

.

c

Voer in:
Venster bijvoorbeeld: en . Minimum bij . is minimaal voor .

d

met is de lengte en breedte en is de hoogte (beide in cm). . herleiden tot . Dit invullen in geeft .
Met de GR: voer in . Venster bijvoorbeeld: en .
Minimum bij . is minimaal voor cm.

Opgave 7Paracetamol
Paracetamol
a

De hoeveelheid die in maag en darmen overblijft, wordt zesmaal gehalveerd.
Na een uur zit er nog mg in maag en darmen.
Er is dus (ongeveer) (mg) opgenomen.

b

De groeifactor per uur is .

De formule wordt .

c

geeft met de GR: en dat is uur en minuten..

Opgave 8Park ’N Fly
Park ’N Fly
a

Neem het aantal parkeerkaarten tegen normaal tarief en het aantal online gekochte parkeerkaarten.
Er geldt:

  • daaruit volgt

  • daaruit volgt

Stel een vergelijking op en los deze op:

Er werden 1629 parkeerkaarten tegen normaal tarief verkocht en er werden parkeerkaarten online verkocht.

b

(minimale opbrengst).
(maximaal aantal parkeerplaatsen).
Voer in: en .
Venster bijvoorbeeld: en .
Het gevraagde gebied is dubbel gearceerd.

c

Bijvoorbeeld parkeerkaarten tegen normaal tarief en parkeerkaarten tegen online tarief.
dollar. Dat is meer dan $ 20250,00.
parkeerplaatsen. Dat is minder dan .

d

Gegeven zijn de punten en .
Dus geeft en (punt invullen). De formule wordt: .

klanten.

(naar: examen havo wiskunde A in 2014, tweede tijdvak)

Opgave 9Sociaal netwerk
Sociaal netwerk
a

De groeifactor per maand is .
Dat is een groei van %.

b

Per maand kwamen er miljoen bij.

maanden na 1 juli 2009 zouden er dus mln gebruikers zijn.

c

Los op: .

GR: en .
Venster bijvoorbeeld bij .

Snijpunt bij . Dus bij .

d

Voor grote waarden van wordt en dus mln.

(bron: examen havo wiskunde A in 2015, eerste tijdvak)

verder | terug