Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Ja, natuurlijk. De stijging wordt soms sterker, maar neemt soms ook af. Dit geldt ook voor de daling.

b

Zo ongeveer midden tussen eb en vloed in.

c

Die houdt dan op en gaat over in daling. Op het moment zelf is de stijging dus m/s.

Opgave 1
a

Als de grafiek stijgend is, neemt dan toe of juist af?

b

neemt steeds sterker toe.

c

Afnemende daling: steeds minder sterke daling, daalt steeds minder snel.

d

Bij is de dagtemperatuur  °C en bij is het  °C.
De temperatuur stijgt met  °C.

Opgave 2

toenemende daling

constante stijging

toenemende stijging

afnemende daling

afnemende stijging

constante daling

Opgave 3
a

(voor )

b

Op welk interval is er sprake van toenemende daling?

c

d

Op welk intervallen is de grafiek stijgend?

Opgave 4
a

Voer in Y1=-X^2+6X met venster bij .

De grafiek is stijgend voor de top bij , dus op het interval .

b

Om welke soort stijging gaat het bij a?

c

Is er in de grafiek sprake van toenemende of afnemende daling?

toenemende daling

afnemende daling

d

Deze grafiek heeft een top. Hoort daarbij een minimum of een maximum?

een minimum van

een maximum van

Opgave 5

De grafiek heeft een minimum bij .

Opgave 6

Je ziet bijna altijd maar een deel van de grafiek en je weet dus nooit zeker of je alle toppen van de grafiek wel ziet.

Opgave 7

: afnemende stijging
: toenemende daling
: afnemende daling
: toenemende stijging
max. en min.
In is de daling het snelst, de helling het steilst.

Opgave 8

: afnemende daling
: toenemende stijging
: afnemende stijging
: toenemende daling
max. en min.
In is de stijging het snelst, de helling het steilst.

Opgave 9
a

Voer in:
Venster bijvoorbeeld: en
Maximum is 8 voor .
Er is twee keer een minimum van 0 voor en .

b

twee intervallen

Opgave 10
a

Afnemende stijging en toenemende daling.

b

Op : afnemende stijging.
Op : toenemende daling.

c

en .

De winst neemt met toe.
Dit komt overeen met , ofwel € 10000,00.

d

Het maximum ligt bij , .
Dit komt overeen met , ofwel € 40000,00.

Opgave 11

Maximumtemperatuur om 14:30 uur, de grafiek gaat daar over van stijgend in dalend.

Opgave 12Winstformule
Winstformule
a

geeft .
De winst is € 290000,00.

b

Plot de grafiek.
Voer in: .
Venster bijvoorbeeld: en .
De top zit op .

: afnemende stijging.

: toenemende daling.

c

geeft .
De maximale winst is € 302500,00.

Opgave 13Parachutist
Parachutist
a

Na seconden, daar zit een knik in de grafiek en vanaf dat punt is de daalsnelheid constant. De knik duidt erop dat er iets veranderde op dat moment en de constante en afgenomen daling duidt erop dat hij zijn parachute heeft geopend en dus geleidelijk naar beneden komt.

b

De grafiek daalt steeds steiler, de valsnelheid wordt dus steeds groter.

c

De grafiek is een rechte lijn. De valsnelheid is dan m/s.

Opgave 14
a

Zijn zeventiende levensjaar;  cm.

b

Vanaf zijn dertiende tot zijn eenentwintigste levensjaar.

c

Vanaf zijn 18e tot zijn 21e levensjaar.

d

Vanaf zijn 21e levensjaar tot ...?

e

Vanaf zijn 13e tot zijn 15e levensjaar en vanaf zijn 21e levensjaar tot ...?

Opgave 15
a

en

b

Eén interval.

c

Maximum van en een minimum van .

verder | terug