Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Toepassen

Opgave 12Winstformule
Winstformule

Een bedrijf maakt gebruik van de winstformule: .
Hierin is de winst in duizenden euro en het aantal geproduceerde producten in honderdtallen.

a

Hoe groot is de winst als er producten worden geproduceerd?

b

Beschrijf met behulp van intervallen het verloop van de grafiek van .

c

Hoe hoog is de maximale winst?

Opgave 13Parachutist
Parachutist

Je ziet de grafiek die hoort bij een parachutesprong vanaf  meter hoogte. Eerst maakt de parachutist een vrije val en daarna opent hij zijn parachute.

a

Na hoeveel seconden heeft deze parachutist zijn valscherm geopend? Hoe zie je dat aan de grafiek?

b

In de periode van vrije val is de grafiek toenemend dalend. Wat betekent dit voor de valsnelheid?

c

Als de parachute uit is, is de valsnelheid constant. Hoe zie je dat aan de grafiek? Hoe groot is de valsnelheid als de parachute uitgevouwen is?

verder | terug