Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Verwerken

Opgave 7

Schrijf voor deze functie op:

  • op welke intervallen de grafiek dalend dan wel stijgend is en om welk soort stijging of daling het daarbij gaat;

  • welke extremen er zijn;

  • voor welke waarden van de snelheid van dalen dan wel stijgen het grootst is.

Opgave 8

Gegeven is een functie met formule .

Schrijf op:

  • op welke intervallen de grafiek dalend dan wel stijgend is en om welk soort stijging of daling het daarbij gaat;

  • welke extremen er zijn;

  • voor welke waarden van de snelheid van dalen dan wel stijgen het grootst is.

Opgave 9

Gegeven is de formule:

a

Plot de grafiek van deze formule. Welke maxima en minima heeft deze grafiek?

b

Op hoeveel intervallen is er sprake van afnemende daling?

Opgave 10

Bekijk de winstgrafiek van een bedrijf. Hierin is het aantal geproduceerde producten en de winst in honderden euro.

a

Welke soorten stijging en daling komen er in de grafiek voor?

b

Geef de bijbehorende intervallen.

c

Hoeveel neemt de winst toe als toeneemt van naar ?

d

Hoe groot is de maximale winst die het bedrijf kan halen?

Opgave 11

Voor de temperatuur in °C op een bepaalde dag geldt:

  • Om 6:00 uur ’s morgens () was de temperatuur  °C.

  • De grafiek stijgt toenemend vanaf tot aan .

  • De grafiek stijgt afnemend van 12:00 uur tot 14:30 uur en daalt dan toenemend tot .

  • De grafiek daalt afnemend van tot aan het eind van de dag.

Maak een schets van de grafiek en leg uit bij welke waarde van de een maximum of minimum moet hebben.

verder | terug