Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Voorbeeld 1

Beschrijf de veranderingen van deze grafiek.

Geef ook de maxima en minima van de grafiek.

> antwoord

Beschrijf de veranderingen van deze grafiek van links naar rechts als volgt:

  • De grafiek is afnemend stijgend op het interval `⟨ 0, 2 ⟩` .

  • De grafiek is toenemend dalend op het interval `⟨ 2, 3 ⟩` .

  • De grafiek is afnemend dalend op het interval `⟨ 3, 4 ⟩` .

  • De grafiek is toenemend stijgend op het interval `⟨ 4, 6 ⟩` .

Verder heeft de grafiek

  • een maximum van `2` voor `x = 2` .

  • een minimum van `0,6` voor `x = 4` .

Dat er een minimum is bij `x=4` , wil niet zeggen dat `y` niet lager kan zijn. Het minimum is een lokaal (plaatselijk) minimum, net als het maximum.

Opgave 4

Bekijk de grafiek.

a

Geef het minimum van de grafiek.

b

Op welk interval is er sprake van toenemende daling?

`⟨ text(-)0,5 ; 0,75 ⟩`

`⟨ text(-)0,75 ; 2 ⟩`

c

Op welk interval is er sprake van toenemende stijging?

d

Op welk interval is de grafiek stijgend?

`〈 ← , 1 〉` en `〈 4 , → 〉`

`⟨ ← ;text(-)0,5 ⟩` en `⟨ 2 , → ⟩`

`⟨ text(-)1,4 ⟩`

`⟨ text(-)0,5 ; 2 ⟩`

Opgave 5

Bekijk de grafiek.

a

Beschrijf met behulp van intervallen de soorten veranderingen in de grafiek.

b

Geef het maximum en het minimum van de grafiek.

verder | terug