Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Voorbeeld 1

Beschrijf de veranderingen van deze grafiek.

Geef ook de maxima en minima van de grafiek.

> antwoord

Beschrijf de veranderingen van deze grafiek van links naar rechts als volgt:

  • De grafiek is afnemend stijgend op het interval .

  • De grafiek is toenemend dalend op het interval .

  • De grafiek is afnemend dalend op het interval .

  • De grafiek is toenemend stijgend op het interval .

Verder heeft de grafiek

  • een maximum van voor .

  • een minimum van voor .

Dat er een minimum is bij , wil niet zeggen dat niet lager kan zijn. Het minimum is een lokaal (plaatselijk) minimum, net als het maximum.

Opgave 3

Bekijk de grafiek.

a

Geef het minimum van de grafiek.

b

Op welk interval is er sprake van toenemende daling?

c

Op welk interval is er sprake van toenemende stijging?

d

Op welk intervallen is de grafiek stijgend?

verder | terug