Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Voorbeeld 2

Gegeven is de formule:
Beschrijf de veranderingen van het verloop van de bijbehorende grafiek.

> antwoord

Plot de grafiek.
Lees af dat er een maximum zit bij . Daar gaat de grafiek over van stijgend naar dalend.
De grafiek is afnemend stijgend op het interval en toenemend dalend op het interval .

Opgave 4

Gegeven is de formule:

a

Plot de grafiek. Op welk interval is de grafiek stijgend?

b

Om welke soort stijging gaat het bij a?

c

Is er in de grafiek sprake van toenemende of afnemende daling?

toenemende daling

afnemende daling

d

Deze grafiek heeft een top. Hoort daarbij een minimum of een maximum?

een minimum van

een maximum van

verder | terug