Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Voorbeeld 2

Gegeven is de formule: `y = text(-) 6 x^2 + 36 x - 5`
Beschrijf de veranderingen van het verloop van de bijbehorende grafiek.

> antwoord

Plot de grafiek.
Lees af dat er een maximum zit bij `(3, 49)` . Daar gaat de grafiek over van stijgend naar dalend.
De grafiek is afnemend stijgend op het interval `⟨ ← , 3 ⟩` en toenemend dalend op het interval `⟨ 3 , → ⟩` .

Opgave 6

Gegeven is de formule: `y = text(-) x^2 + 6 x`

a

Plot de grafiek. Op welk interval is de grafiek stijgend?

b

Om welke soort stijging gaat het bij a?

toenemende stijging

afnemende stijging

constante stijging

c

Is er in de grafiek sprake van toenemende of afnemende daling?

toenemende daling

afnemende daling

d

Deze grafiek heeft een top. Daarbij hoort een minimum of een maximum. Wat is de top van deze grafiek?

een minimum `( 3,9 )`

een maximum `( 3,9 )`

Opgave 7

Gegeven is de formule: `y = x^2 -12 x +4`
Beschrijf de veranderingen van het verloop van de grafiek.

verder | terug