Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Uitleg

Deze grafiek geeft de gemiddelde temperatuur `T` (°C) weer, afhankelijk van de tijd `t` (h).

De temperatuur stijgt van `t = 4` tot aan `t = 15` . Als `t` toeneemt van `4` tot `15` , wordt `T` groter. De grafiek is stijgend op het interval `⟨ 4, 15 ⟩` . Dit betekent: alle getallen tussen `4` en `15` , maar `4` en `15` zelf niet.

De temperatuur daalt van `t = 15` tot aan `t = 24` . Als `t` toeneemt van `15` tot `24` , wordt `T` kleiner. De grafiek is dalend op het interval `⟨ 15, 24 ⟩` .De temperatuur is nergens constant.

Op het interval `⟨ 4, 15 ⟩` blijkt dat de stijging op het interval `⟨ 4, 8 ⟩` steeds groter wordt. De grafiek wordt steiler. Er is op dat interval sprake van toenemende stijging.

Op het interval `⟨ 8, 14 ⟩` is er een constante stijging. De grafiek blijft daar voortdurend even steil.

Op het interval `⟨ 14, 15 ⟩` is de stijging steeds minder. Er is op dat interval sprake van afnemende stijging.

Op het interval `⟨ 0, 4 ⟩` is er een afnemende daling.
Op het interval `⟨ 17, 24 ⟩` is er een vrijwel constante daling.

De hoogste temperatuur is `21` °C. Dit is het maximum van `T` en het wordt bereikt op `t = 15,5` .
De laagste temperatuur is `7` °C. Dit is het minimum van `T` en het wordt bereikt op `t = 4` .

Opgave 1

Bekijk de grafiek van de gemiddelde temperatuur in de uitleg.

a

Als de grafiek stijgend is, neemt `T` dan toe of juist af?

`T` neemt toe.

`T` neemt af.

b

Als de grafiek toenemend stijgend is, wat gebeurt er dan met `T` ?

c

Wat betekent een afnemende daling? Wat betekent dit voor de temperatuur `T` ?

d

Hoeveel graden stijgt de temperatuur op het interval `langle 4, 8rangle` ?

Opgave 2

Bekijk de grafieken. Zet bij elke grafiek van welke soort stijging of daling er sprake is. Kies uit:
afnemende stijging - constante stijging - toenemende stijging - afnemende daling - constante daling - toenemende daling

A

B

C

D

E

F

Opgave 3

Bekijk de winstgrafiek van een bedrijf. Hierin is `q` het aantal geproduceerde producten en `W` de winst in honderden euro.

a

Welke soorten stijging en daling staan er in de grafiek?

b

Geef de bijbehorende intervallen.

c

Hoeveel neemt de winst toe als `q` van 100 naar 200 gaat?

d

Wat is de maximale winst die het bedrijf kan halen?

verder | terug