Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Uitleg

Deze grafiek geeft de gemiddelde temperatuur (°C) weer, afhankelijk van de tijd (h).

De temperatuur stijgt van tot aan . Als toeneemt van tot , wordt groter. De grafiek is stijgend op het interval . Dit betekent: alle getallen tussen en , maar en zelf niet.

De temperatuur daalt van tot aan . Als toeneemt van tot , wordt kleiner. De grafiek is dalend op het interval .De temperatuur is nergens constant.

Op het interval blijkt dat de stijging op het interval steeds groter wordt. De grafiek wordt steiler. Er is op dat interval sprake van toenemende stijging.

Op het interval is er een constante stijging. De grafiek blijft daar voortdurend even steil.

Op het interval is de stijging steeds minder. Er is op dat interval sprake van afnemende stijging.

Op het interval is er een afnemende daling.
Op het interval is er een vrijwel constante daling.

De hoogste temperatuur is  °C. Dit is het maximum van en het wordt bereikt op .
De laagste temperatuur is  °C. Dit is het minimum van en het wordt bereikt op .

Opgave 1

Bekijk de grafiek van de gemiddelde temperatuur in Uitleg 1.

a

Als de grafiek stijgend is, neemt dan toe of juist af?

b

Als de grafiek toenemend stijgend is, wat gebeurt er dan met ?

c

Wat betekent een afnemende daling? Wat betekent dit voor de temperatuur ?

d

Hoeveel graden stijgt de temperatuur op het interval ?

Opgave 2

Bekijk de grafieken. Zet bij elke grafiek van welke soort stijging of daling er sprake is. Kies uit:
afnemende stijging - constante stijging - toenemende stijging - afnemende daling - constante daling - toenemende daling

A

B

C

D

E

F

verder | terug