Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Inleiding

In de Delta Nederland zijn vooral de waterstanden aan verandering onderhevig. Het water in de zee kent eb (laagwater) en vloed (hoogwater). Daartussen stijgt het water of daalt het water. Maar stijging en daling zijn niet constant: vlak voor hoogwater neemt de stijging langzaam af en na hoogwater neemt de daling een paar uur lang toe.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen stijgend en dalend en constant gebruiken bij grafieken;

  • toenemende, afnemende en constante stijging en daling herkennen;

  • (lokale) maxima en minima van een grafiek bepalen.

Voorkennis:

  • grafieken bij formules tekenen en in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met formules, grafiekwaarden berekenen.

verder | terug