Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Testen

Opgave 14

Je ziet hier de grafiek van de lengte van een man vanaf zijn twaalfde levensjaar tot zijn huidige leeftijd.

a

Gedurende welk levensjaar groeit hij het snelst? Hoeveel cm groeide hij dat jaar?

b

Gedurende welke periode is de grafiek stijgend?

c

Gedurende welke periode is er sprake van een afnemende stijging?

d

Gedurende welke periode is zijn lengte constant?

e

Gedurende welke perioden is de groeisnelheid constant? Hoe zie je dat aan de grafiek?

Opgave 15

Je ziet hier de grafiek van de functie .

a

Op welke intervallen is de grafiek dalend?

b

Op hoeveel intervallen is de grafiek afnemende dalend.

c

Geef de extreme waarden van de grafiek.

verder | terug