Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Testen

Opgave 19

Je ziet hier de grafiek van de lengte van een man vanaf zijn twaalfde levensjaar tot zijn huidige leeftijd.

a

Gedurende welk levensjaar groeit hij het snelst? Hoeveel cm groeide hij dat jaar?

b

Gedurende welke periode is de grafiek stijgend?

c

Gedurende welke periode is er sprake van een afnemende stijging?

d

Gedurende welke periode is zijn lengte constant?

e

Gedurende welke perioden is de groeisnelheid constant? Hoe zie je dat aan de grafiek?

Opgave 20

Hier zie je een grafiek.

a

Welke soorten daling en stijging herken je in de grafiek? Geef de bijbehorende intervallen.

b

Geef de extreme waarden van de grafiek

verder | terug