Veranderingen > In grafieken
1234In grafieken

Theorie

Een grafiek is:

  • stijgend als de -waarden groter worden bij groter wordende .

  • dalend als de -waarden kleiner worden bij groter wordende .

Als het om stijgen en dalen gaat noteer je de grenzen (de kleinste en de grootste -waarden) met een open interval: .
Dan horen de grenswaarden zelf niet bij het interval.
Bij een interval waarbij de grenswaarden wel bij het interval horen, gebruik je: . Voor intervallen die aan één kant geen grenswaarde hebben gebruik je daar een pijltje.

Deze grafiek heeft een:

  • afnemende stijging op het interval , omdat de stijging daar steeds minder sterk wordt;

  • toenemende daling op het interval , omdat de daling daar steeds sterker wordt;

  • afnemende daling op het interval , omdat de daling daar steeds minder sterk wordt;

  • toenemende stijging op het interval , omdat de stijging daar steeds sterker wordt;

  • constante stijging op het interval , omdat de stijging daar steeds even sterk blijft.

Verder heeft de grafiek:

  • een maximum of maximale -waarde als hij overgaat van stijgend in dalend.

  • een minimum of minimale -waarde als hij overgaat van dalend in stijgend.

verder | terug