Veranderingen > Verandering per stap
1234Verandering per stap

Inleiding

Om veranderingen van grafieken nauwkeurig te beschrijven kijk je naar de toenames (of afnames) van de uitkomsten bij toename van de invoerwaarden met een vaste stapgrootte.
Bijvoorbeeld bij een formule zoals bekijk je de toename van bij een toename van met een vaste stapgrootte. Je maakt van die toenames een toenamediagram.

Je leert in dit onderwerp:

  • een toenamediagram maken bij een gegeven grafiek of een gegeven formule;

  • de invloed van de stapgrootte op het toenamediagram;

  • vanuit een gegeven toenamediagram (en "beginwaarde" ) een mogelijke grafiek samenstellen.

Voorkennis:

  • grafieken van functies tekenen en in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met functievoorschriften, functiewaarden berekenen;

  • (toenemende, of afnemende, of constante) stijging en daling, maximum en minimum herkennen.

verder | terug