Veranderingen > Verandering per stap
1234Verandering per stap

Theorie

Als je de waarden van met een vaste stapgrootte laat toenemen, kun je daarbij een tabel maken van de toenames van de grafiek.

Als dan krijg je de volgende tabel:

 

Het toenamediagram dat je van de tabel kunt maken, maak je met de applet.

Als je de formule weet, kun je de grafische rekenmachine gebruiken en bij de formule invoeren en bij . Dit geeft een toenametabel met stapgrootte .
Bekijk het Practicum.

verder | terug