Veranderingen > Verandering per stap
1234Verandering per stap

Theorie

Als je de waarden van `x` met een vaste stapgrootte `h` laat toenemen, kun je daarbij een tabel maken van de toenames `Delta y` van de grafiek.

Als `h=1` dan krijg je de volgende tabel:

`x` `text(-)2` `text(-)1` `0` `1` `2` `3` `4`
`y` `26` `42` `46` `44` `42` `46` `62`
`Delta y`   `16` `4` `text(-)2` `text(-)2` `4` `16`

Het toenamediagram dat je van de tabel kunt maken, maak je met de applet.

Als je de formule weet, kun je de grafische rekenmachine gebruiken en bij `y_1` de formule invoeren en bij `y_2=y_1(x)-y_1(x-1)` . Dit geeft een toenametabel met stapgrootte `1` .
Bekijk het practicum.

verder | terug