Veranderingen > Differentiequotiënt
1234Differentiequotiënt

Inleiding

Je hebt veranderingen in grafieken leren beschrijven in woorden en met toenamediagrammen. Bij toenamediagrammen moet je met een vaste stapgrootte werken. Maar als je wilt nagaan of een wielrenner de eerste minuten gemiddeld net zoveel heeft afgelegd als de volgende minuten, heb je met ongelijke intervallen te doen. In dat geval werk je met gemiddelde veranderingen.

Je leert in dit onderwerp:

  • berekenen van de gemiddelde verandering of het differentiequotiënt;

  • aangeven van de gemiddelde verandering in een grafiek;

  • werken met toepassingen van de gemiddelde verandering.

Voorkennis:

  • werken met functievoorschriften en berekenen van functiewaarden;

  • herkennen van toenemende, of afnemende, of constante stijging en daling,

  • herkennen van extremen;

  • werken met toenamediagrammen.

verder | terug