Veranderingen > Differentiequotiënt
1234Differentiequotiënt

Testen

Opgave 17

Gegeven de functie `y = x^3 - 3 x^2 + 6` .

a

Bereken het differentiequotiënt op het interval `[ 0 , 2 ]` .

b

Bereken het differentiequotiënt op het interval `[ text(-)1 , 2 ]` .

c

Wat valt je bij b op? Kun je dat verklaren?

Opgave 18

Gegeven is de functie `y = 0,5x^2-2x+1` .

a

Bereken de gemiddelde verandering op het interval `[ 0 , 2 ]` .

b

Bereken het differentiequotiënt op het interval `[text(-1), 8]` .

c

Geef een interval waarop het differentiequotiënt `0` is.

verder | terug