Veranderingen > Differentiequotiënt
1234Differentiequotiënt

Theorie

Bekijk de grafiek van de formule: `y = x^2`

De gemiddelde verandering van deze grafiek op het interval `[ 2 , 5 ]` is: `(Δ y) / (Δ x) = (5^2 - 2^2) / (5 - 2) = 7`

Dit getal heet het differentiequotiënt van de grafiek op het interval `[ 2 , 5 ]` .

In de grafiek is het differentiequotiënt gelijk aan de richtingscoëfficiënt van de lijn door `A ( 2 , 4 )` en `B ( 5 , 25 )` .

Het differentiequotiënt is gelijk aan:

  • de helling van de lijn door `A` en `B` ;

  • de richtingscoëfficiënt van de lijn door `A` en `B` ;

  • de gemiddelde verandering van de grafiek op het interval `[2, 5]` .

verder | terug