Veranderingen > Totaalbeeld
1234Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Toenemende daling.

b


Dit betekent dat de helling op het interval gelijk is aan .

c

Dalend.

Opgave 2
a

Het migratiesaldo is positief. Dat betekent dat er netto mensen zijn bijgekomen.

Hetzelfde geldt voor het geboorteoverschot, waar meer baby's zijn geboren dan dat er mensen overleden zijn.

In het jaar 2015 is het aantal inwoners met: mensen toegenomen.

b

Je vindt negatieve waarden voor het migratiesaldo in 2018 en 2019. Maar door het geboorteoverschot komen er in 2018 toch nog netto mensen bij. Pas in 2019 is er een netto afname. In 2019 is het aantal inwoners afgenomen.

c
jaartal migratiesaldo geboorteoverschot toename totaal aantal inwoners
2015
2016
2017
2018
2019
2020      
d

Begin 2015 is het aantal inwoners . Aan het begin van 2020 is dat , hetzelfde als aan het eind van 2019. De gemiddelde bevolkingstoename per jaar is nu:
inwoners per jaar

Opgave 3
a

invullen:

Op meter hoogte ontploft de pijl.

b

Gebruik de GR om een toenametabel te maken en teken daarbij een toenamediagram.

Voer in: en .

Tabel met stapgrootte .

c

De gemiddelde snelheid van de vuurpijl over de eerste seconden is m/s.

Opgave 4
a

Op is °C per uur.

b

Nee, de grafiek is tussen 4:00 en 10:00 uur stijgend, maar bijvoorbeeld van 11:00 tot 12:00 uur dalend.

c

°C per uur.

°C per uur.

°C per uur.

d

om ongeveer 8:00 uur, om ongeveer 8:00 uur en om ongeveer 14:00 uur.

Opgave 5Suikerbieten
Suikerbieten
a

euro

b

GR: Y1=-(1/3)X^3+6X^2 en Y2=Y1(X)−Y1(X−1)
De boer zal bietenwieders in dienst nemen.

c

De 6e en de 7e bietenwieder hebben de hoogste meeropbrengst en brengen dus het meeste binnen tegen dezelfde loonkosten.

Opgave 6Viskweker
Viskweker
a

Zie figuur.

b

In het vijfde jaar is de toename van het aantal kg vis het grootst ( kg).
Als de viskweker  jaar wacht is er  kg vis en hij kan dan jaarlijks kg vis vangen, precies de toename in dat vijfde jaar. Zo houdt hij steeds tussen de en de  kg vis.

bron: examen wiskunde A vwo 1989, eerste tijdvak

Opgave 7Woestijnhagedis
Woestijnhagedis
a

Lees uit de grafiek af dat de hagedis actief is tussen ongeveer 7:30 uur en 8:00 uur 's morgens en tussen 18:00 uur en 18:30 uur 's avonds. Dus in totaal ongeveer uur.

b

°C/h

c
d

Maak een tabel met daarin de temperatuur in de omgeving, in het hol en het verschil tussen de twee.

Het grootste verschil is rond 12:00 uur.

naar: examen havo wiskunde A in 1996, tweede tijdvak

Opgave 8Schoon drinkwater
Schoon drinkwater
a

In 1975: mld liter per dag en miljoen.
Per inwoner gemiddeld ongeveer liter per dag, dus per jaar liter per inwoner.

b

In 1950: %.
In 1980: % (het getal vind je door bij de hoeveelheid in 1950 alle toenames op te tellen)

c

Tussen en mld liter per dag.

bron: examen wiskunde A havo 1993, eerste tijdvak

verder | terug