Veranderingen > Totaalbeeld
1234Totaalbeeld

Achtergronden

Galileo Galileï (Wikipedia)

Het wiskundig beschrijven van veranderingen is nog niet zo heel oud.
Eigenlijk begon het allemaal met de Fransman Nicole Oresme (1323 - 1382) die de "grafiek" bedacht om het bewegen van voorwerpen langs een rechte lijn te beschrijven.
Later gebruikte Galileo Galileï (1564 – 1642) de grafieken van Oresme om er de vrije val van een voorwerp in vacuüm mee weer te geven.
En Isaac Newton (1642 - 1727) en Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) bedachten een goede techniek om veranderingen te berekenen: de "differentiaalrekening" . Dit valt echter buiten het bestek van havo wiskunde A.

verder | terug