Veranderingen > Totaalbeeld
1234Totaalbeeld

Testen

Opgave 1

Bekijk de grafiek van de formule: `y=x^3-3 x^2-9 x`

a

Van welke soort daling is er sprake op het interval `[0,1 ]` ?

b

Bereken het differentiequotiënt op dit interval en leg uit wat de betekenis van dit getal is.

c

Is de grafiek voor `x=1` stijgend of dalend?

Opgave 2

Het migratiesaldo van de stad R geeft het verschil tussen het aantal mensen dat in de stad komt wonen, en het aantal mensen dat uit de stad vertrekt. Het geboorteoverschot is het verschil tussen het aantal geboortes en het aantal overledenen in de stad. Bekijk de grafiek met het migratiesaldo (rood) en het geboorteoverschot (groen) voor de jaren 2010 tot en met 2014.

a

Met hoeveel mensen is het aantal inwoners in de stad in het jaar 2010 toegenomen?

b

In welk jaar is het aantal inwoners in deze stad afgenomen?

c

Het aantal inwoners van de stad was aan het begin van het jaar 2010 ongeveer `72600` (op honderdtallen afgerond). Teken een grafiek van het aantal inwoners in de stad in de jaren 2010 tot en met eind 2014.

d

Wat is de gemiddelde bevolkingstoename per jaar in de periode van begin 2010 tot begin 2015?

Opgave 3

Voor de hoogte van een vuurpijl die je van de grond afschiet geldt: `h(t)=60 t-5t^2`
Hierin `h` de hoogte boven de begane grond in meter en `t` de tijd in seconden na het afschieten.

a

Na tien seconden ontploft de vuurpijl. Op welke hoogte is dat?

b

Teken een bijpassend toenamediagram van `0` tot `6` met stapgrootte `1` .

c

Bereken de gemiddelde snelheid van de vuurpijl over de eerste zes seconden.

Opgave 4

Bekijk de grafiek van het verloop van de temperatuur van het aardoppervlak `T_A` , de lucht `T_L` en het water `T_W` gedurende een etmaal.

a

Bereken de gemiddelde veranderingssnelheid `(ΔT_A) / (Δt)` van de temperatuur van het aardoppervlak tussen 4:00 uur en 12:00 uur.

b

Is de veranderingssnelheid van `T_A` gedurende de hele periode tussen 4:00 uur en 12:00 uur constant? Waaraan zie je dat?

c

Bereken de gemiddelde verandering voor `T_A, T_L` en `T_W` voor de periode 14:00 tot 22:00 uur.

d

Op welke tijdstippen van de dag stegen `T_A` , `T_L` en `T_W` het snelst?

Opgave 5

De woestijnhagedis leeft in de woestijnen van Californië (VS). Bekijk de grafiek van het temperatuurverloop voor een zomerdag (eind juli/begin augustus) in de woestijn. De grafiek is typerend voor alle dagen in de periode eind juli/begin augustus. Alleen als de temperatuur tussen de `36` °C en `42` °C ligt, is de hagedis voortdurend buiten zijn hol actief met het zoeken naar voedsel. Hij heeft dan geen beschutting nodig. Als de temperatuur tussen de `42` °C en de `50` °C is, moet hij af en toe beschutting zoeken tegen de zon. Bij alle andere temperaturen bevindt de hagedis zich voortdurend in zijn hol.

a

Hoeveel uur per dag bevindt de hagedis zich in de periode eind juli/begin augustus voortdurend buiten zijn hol? Licht je antwoord toe.

b

In de figuur is te zien dat de temperatuur tussen 6:00 uur en 10:00 uur vrij snel stijgt. Wat is in deze periode de gemiddelde temperatuursstijging per uur?

Bekijk het diagram met de toename/afname van de temperatuur in het hol van de hagedis. Dit diagram is typerend voor de periode eind juli/begin augustus. In het diagram kun je aflezen hoeveel de temperatuur per `2` uur is gestegen of gedaald. Om 8:00 uur ’s morgens is de temperatuur in het hol ongeveer `38` °C.

c

Teken een grafiek van de temperatuur in het hol op basis van het toename-/afnamediagram.

d

Bepaal op welke momenten van de dag het temperatuurverschil tussen de omgeving en in het hol het grootst is.

naar: examen 1996 - II

verder | terug