Veranderingen > Totaalbeeld
1234Totaalbeeld

Testen

Opgave 1

Bekijk de grafiek van de formule:

a

Van welke soort daling is er sprake op het interval ?

b

Bereken het differentiequotiënt op dit interval en leg uit wat de betekenis van dit getal is.

c

Is de grafiek voor stijgend of dalend?

Opgave 2

Het migratiesaldo van de stad R geeft het verschil tussen het aantal mensen dat in de stad komt wonen, en het aantal mensen dat uit de stad vertrekt. Het geboorteoverschot is het verschil tussen het aantal geboortes en het aantal overledenen in de stad. Bekijk de grafiek met het migratiesaldo (rood) en het geboorteoverschot (groen) voor de jaren 2015 tot en met 2019.

a

Met hoeveel mensen is het aantal inwoners in de stad in het jaar 2015 toegenomen?

b

In welk jaar is het aantal inwoners in deze stad afgenomen?

c

Het aantal inwoners van de stad was aan het begin van het jaar 2015 ongeveer (op honderdtallen afgerond). Teken een grafiek van het aantal inwoners in de stad in de jaren 2015 tot en met eind 2019.

d

Wat is de gemiddelde bevolkingstoename per jaar in de periode van begin 2015 tot begin 2020?

Opgave 3

Voor de hoogte van een vuurpijl die je van de grond afschiet geldt:
Hierin de hoogte boven de begane grond in meter en de tijd in seconden na het afschieten.

a

Na tien seconden ontploft de vuurpijl. Op welke hoogte is dat?

b

Teken een bijpassend toenamediagram van tot met stapgrootte .

c

Bereken de gemiddelde snelheid van de vuurpijl over de eerste zes seconden.

Opgave 4

Bekijk de grafiek van het verloop van de temperatuur van het aardoppervlak , de lucht en het water gedurende een etmaal.

a

Bereken de gemiddelde veranderingssnelheid van de temperatuur van het aardoppervlak tussen 4:00 uur en 12:00 uur.

b

Is de veranderingssnelheid van gedurende de hele periode tussen 4:00 uur en 12:00 uur constant? Waaraan zie je dat?

c

Bereken de gemiddelde verandering voor en voor de periode 14:00 tot 22:00 uur.

d

Op welke tijdstippen van de dag stegen , en het snelst?

verder | terug