Werken met data > Data ordenen
12345Data ordenen

Inleiding

Bij statistiek draait het allemaal om onderzoek. Het doel ervan is uitspraken doen; deze uitspraken moeten onderbouwd worden met cijfers, diagrammen en berekeningen. Je kunt bij een onderzoek nooit alle Nederlanders of alle jongeren onderzoeken. Je moet bij een onderzoek een goede selectie uit alle Nederlanders of uit alle jongeren bekijken. Hoe doe je dat? Het woord statistiek is afkomstig uit het Latijn: "statisticum collegium" . Dit betekent: les over staatszaken. Je zou kunnen zeggen de analyse van staatsgegevens.

Je leert in dit onderwerp:

  • statistische variabelen herkennen en ordenen;
  • beoordelen of er conclusies getrokken kunnen/mogen worden.

Voorkennis:

  • rekenen met getallen, ook met procenten;
  • tabellen en diagrammen interpreteren.

verder | terug