Werken met data > Data ordenen
12345Data ordenen

Toepassen

Opgave 11Demografische druk
Demografische druk

Open het bestand met data van de Nederlandse bevolking. Bekijk het tabblad "Beschrijving" . Bekijk ook het leeftijdsdiagram uit 2008 voor de Nederlandse bevolking.

a

Wat wordt verstaan onder "demografische druk" ?

b

Laat zien hoe de demografische druk wordt berekend met de rest van de tabel.

c

De "grijze druk" neemt toe, de "groene druk" neemt af. Wat betekent dit?

d

Hoe kun je dit verschijnsel uit het leeftijdsdiagram afleiden?

verder | terug