Werken met data > Data ordenen
12345Data ordenen

Verkennen

Opgave V1

In 1812 trok het Franse leger onder aanvoering van de Franse keizer Napoleon ten strijde tegen Rusland. Deze campagne begon aan de rivier de Niemen en leidde naar Moskou. Dit leger stuitte op flinke weerstand en werd bij Moskou verslagen. De terugtocht was vreselijk, mede door de extreme koude. Dit is de figuur die de Franse ingenieur Charles Joseph Minard (1781-1870) tekende om het verloop van deze Russische veldtocht weer te geven.

(Met de rechtermuisknop kun je de grafiek beter bekijken.)

Je ziet dat het Franse leger met man uit Polen vertrok richting Moskou. Het aantal mensen waaruit het leger bestond is een statistische variabele.

a

Hoeveel mensen van dit leger kwamen aan in Moskou?

b

Hoeveel mensen kwamen weer bij het startpunt terug?

c

Hoeveel procent van dit Franse leger is tijdens de Russische veldtocht overleden?

d

Op de terugweg zijn ook af en toe de dagtemperaturen gemeten. Welke laagste dagtemperatuur is er gemeten?

e

De temperatuur is aangegeven in graden Réaumur (°Re). Nu is °C hetzelfde als °Re en °C hetzelfde als °Re. Hoeveel graden was de laagste dagtemperatuur in °C?

Opgave V2

Bekijk de figuur van Minard in de vorige opgave. Je kunt erin aflezen uit hoeveel personen Napoleons leger op bepaalde momenten bestond, hoe de gevolgde route er uitzag en met welke temperaturen het leger op de terugweg te maken kreeg. Bekijk nu vooral die terugweg.

a

Op welke twee manieren geeft dit diagram de grootte van het leger weer?

b

Welke andere twee variabelen worden er in getallen uitgedrukt?

c

Welke variabele wordt niet in een getal uitgedrukt? Hoe wordt die variabele zichtbaar gemaakt?

d

Maak voor de terugtocht een tabel waarin je bij elke datum die je in de figuur kunt aflezen de grootte van het leger tegen de temperatuur uitzet. Hoe zou je deze gegevens op een andere manier dan in Minards diagram grafisch kunnen voorstellen?

e

Welk doel heeft Minard waarschijnlijk gehad met zijn diagram? Licht je antwoord toe.

Opgave V3

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgekort CBS, vind je een schat aan informatie. Bekijk de startpagina van de website van het CBS. Op de startpagina stond op zeker moment deze informatie:

a

Hoeveel mensen telde Nederland op dat moment? En hoeveel nu?

b

Het CBS spreekt in haar toelichting over een schatting van het aantal inwoners. Licht dit toe.

c

Wat lees je af onder Kerncijfers Arbeid?

d

Het percentage werklozen is begin 2009 aan het stijgen. Kun je op grond van alleen deze gegevens zeggen dat ook het aantal werklozen in die periode stijgt? Waarom is dit wel erg waarschijnlijk?

verder | terug